Medicatieveiligheid – Apotheek Breskens – Breskens

Apotheek Breskens

Westlandstraat 8 4511XX Breskens Tel:0117-380222

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld door bepaalde bijwerkingen of wanneer medicijnen niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Alleen wanneer we die gegevens kunnen gebruiken, is het mogelijk goed na te gaan of een recept in uw geval wel geschikt is. Ook is het handig om – zo mogelijk – alle geneesmiddelen bij dezelfde apotheek te halen, dat garandeert dat uw gegevens compleet zijn en blijven.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zonodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.

Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan uzelf. Als u wilt dat deze gegevens aan andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.

De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Zodra u in apotheek Breskens staat ingeschreven, worden uw gegevens opgenomen in het systeem dat gebruikt wordt door de alle apotheken, inclusief de dienstapotheek, en huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Andere apotheken dan apotheek Breskens of huisartsen dan uw eigen huisarts kunnen in uw dossier, maar dat doen zij overigens uitsluitend wanneer u met een zorgvraag bij hen terecht komt.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en met uw toestemming bij andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

U blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.