Overeenkomsten met verzekeraars – Apotheek Breskens – Breskens

Apotheek Breskens

Westlandstraat 8 4511XX Breskens Tel:0117-380222

Overeenkomsten met verzekeraars

01-01-2023

Nog niet met alle zorgverzekeraars is voor 2023 een contract afgesloten, zie hiervoor Patientenbrief overzicht verzekeraars 2023 Apotheek Breskens .

Voor het beleid rondom hulpmiddelen zoals verbandmateriaal, diabetes testmateriaal, continentiezorg en drinkvoeding verschilt dit per zorgverzekeraar. U kunt via de website van uw zorgverzekeraar controleren wat gecontracteerd is bij apotheken.

Update 30-01-2023

Ondertussen zijn de onderhandelingen met DSW en Caresq afgerond en de contracten getekend.

Enkel met VGZ zijn wij nog in onderhandeling met de intentie om er uit te komen. Er zijn vorige week wel afspraken met VGZ gemaakt over het doorleveren in 2023 en de declaratie voor januari 2023 en verder, zelfs als er nog geen contract is getekend. Vooralsnog gaan wij er vanuit ook met VGZ tot overeenstemming te komen en wel op korte termijn.

Zoals al eerder gecommuniceerd zijn met alle andere zorgverzekeraars getekende contracten aanwezig voor 2023.

Update 10-02-2023

Contract met VGZ en onderliggende labels is nu ook getekend. Dit betekent dat wij dus met alle zorgverzekeraars voor 2023 een contract hebben.