Recepten – Apotheek Breskens – Breskens

Apotheek Breskens

Westlandstraat 8 4511XX Breskens Tel:0117-380222

Recepten

Geldig recept

Dit is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts (huisarts, specialist), door een tandarts of soms (voor bepaalde medicijnen)  ook door een verloskundige of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept vragen wij eerst na of u uitsluitsel kunt geven. Zo nodig nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of bezorgen wij de medicijnen.

Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.

De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen en specialisten uit het ziekenhuis Zorgsaam sturen de recepten meestal electronisch door. Die recepten zijn ook geldig.

Onbekende patiënten

Aangezien onze apotheek de medicatieveiligheid moet bewaken zal aan in de apotheek onbekende patiënten gevraagd worden om aanvullende informatie (ander geneesmiddelgebruik, eventuele aandoeningen en dergelijke). In overleg wordt de apotheek van de ‘passant’ op de hoogte worden gebracht van de afgeleverde medicatie.

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die online worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.

Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, gaat de apotheek na of het recept wel echt is. Bij twijfel worden er geen geneesmiddelen afgeleverd.  Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Spoedeisende recepten.

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven waar u terecht kunt.

Buitenlandse recepten

Deze apotheek handelt geen buitenlandse recepten af via de website. Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Internetrecepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn “Online arts-patiënt contact” van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). Dat betekent bijvoorbeeld, dat de arts die voor u een recept voorschrijft u dient te kennen.